Da jeg var 14 år og hadde jeg, som alle andre, en egen piczo-hjemmeside hvor jeg i en challenge skrev hva jeg skulle oppnå innen 10 år. Der står det at jeg skulle være advokat, åstedsgransker eller psykolog, ha en hund og være kjendis. Jeg skulle være rik på både penger og suksess, og jeg skulle være halvveis på det som skulle være tidenes reise rundt jorda. Barn var ikke på tale – da skulle jeg være 27! Det er tre år til, det. Jeg begynner å få dårlig tid om jeg skal høre på fjorten år gamle meg 😉 Her sitter jeg, 10 år senere. Jeg er utdannet journalist, og har aldri sett et åsted i hele mitt liv. Jeg har en hund, men jeg er ingen kjendis. Jeg har bygget min egen business innen blogg og foto, men ser ikke på meg selv som rik på hverken penger eller suksess foreløpig. Jeg har reist mye, men ikke på langt nær så mye som jeg hadde forventet. Dette må jeg ordne opp i.

IMG_731287856

Fjorten år gamle Benedicte var full av håp og drømmer. Disse skal jeg blåse liv i igjen. Dette blir et bra år!